Διδασκαλίες

Πραγματοποίηση διδασκαλίας Θρησκευτικών από την Ενδοσχολική Συντονίστρια το σχολείου

Την Τετάρτη, 15 Μαϊου 2024, η Ενδοσχολική Συντονίστρια του σχολείου, κα Σωτηροπούλου
Αικατερίνη, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, πραγματοποίησε διδασκαλία στο διδακτικό
αντικείμενο των Θρησκευτικών στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Στόχος της διδασκαλίας ήταν η
παρουσίαση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας. Την διδασκαλία παρακολούθησαν έξι
εκπαιδευτικοί ΠΕ70 του σχολείου. Ακολούθησε συζήτηση για τα πλεονεκτήματα της
εφαρμογής των καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

BeFunky collage