σχεδίαση υβριδίων

Η έννοια του υβριδίου στην τέχνη. Η φαντασία συναντά αλλόκοτα ζώα
Ζώα πλασμένα από την φαντασία των παιδιών της  ΣΤ΄ τάξης.

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος των Εικαστικών.

 

Viber 2022 10 21 10 32 26 151 1 Viber 2022 10 21 10 32 26 397 1 Viber 2022 10 21 10 32 26 627 1 Viber 2022 10 21 10 32 58 369 1 Viber 2022 10 21 10 32 59 236 1 Viber 2022 10 21 10 32 59 463 1 Viber 2022 10 21 10 32 59 696 1 Viber 2022 10 21 10 32 59 917 1 Viber 2022 10 21 10 33 00 155 1 Viber 2022 10 21 10 32 24 269 1 Viber 2022 10 21 10 32 25 035 1 Viber 2022 10 21 10 32 25 283 1 Viber 2022 10 21 10 32 25 639 1 Viber 2022 10 21 10 32 25 913 1