Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Δημοτικό Σχολείο Ελίκης                                                                           16-09-2021

    Ανακοίνωση
Σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

    Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση του Υπουργείου, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, που εντάσσεται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου και η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.
Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.
Ενδεικτικές δραστηριότητες: κατασκευές, παρουσιάσεις, παιχνίδια, δημιουργία παιχνιδιών, θεατρικό παιχνίδι, οργάνωση έρευνας ή συνέντευξης, συμμετοχή στο εκπαιδευτικό ραδιόφωνο ή στην εκπαιδευτική τηλεόραση, εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης, γνωριμία και συνέντευξη κάποιου επαγγελματία ή προσωπικότητας και διοργάνωση εκδηλώσεων.
Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους ο Σύλλογος Διδασκόντων συντάσσει το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή.

Ο Διευθυντής του σχολείου
Ελευθεριώτης Δημήτριος