δημιουργίες στο Scratch

Στο Ολοήμερο Τμήμα και στο μάθημα της Πληροφορικής φτιάξαμε τα δικά μας έργα στο Scratch με θέμα την Ημέρα Φυσικών Επιστημών. Τίτλος των έργων “ο βάτραχος και η ακρίδα”.

 

1 2 3