Υλοποίηση σχεδίων διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες

Τις ημέρες αυτές οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την οργάνωση  Science United Project,   υλοποίησαν σχέδια διδασκαλίας στο αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Οι διδασκαλίες πραγματοποιήθηκαν στο Ολοήμερο Τμήμα, στο Τμήμα ΖΕΠ (Ζώνη Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων) και στη Β΄τάξη. Στόχος μας ήταν οι μαθητές των τμημάτων αυτών, προερχόμενοι από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα, να γνωρίσουν βιωματικά τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας. Τα κιτ με τα υλικά για τα πειράματα μάς είχαν παραχωρηθεί από την Science United Project.Οι μαθητές εργάστηκαν με ενθουσιασμό, χάρηκαν με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και κατέκτησαν τη νέα γνώση με εποικοδομητικό τρόπο.

Ευχαριστούμε θερμά την Science United Project και την υπεύθυνη κα Τσικαλάκη Κατερίνα!

ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 11 ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 21 ΧΟΒΕΡΚΡΑΦΤ 11 ΧΟΒΕΡΚΡΑΦΤ 21 εικόνα Viber 2023 05 31 16 58 10 510