ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ

Ελίκη, 13/01/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, το Σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει, λόγω της εορτής του Αγίου Αθανασίου, πολιούχου της Ελίκης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Ελευθεριώτης Δημήτρης