Γνωστικό σχήμα σώματος. Παιχνίδια. Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα 2

Γνωστικό σχήμα σώματος
Πόσο καλά γνωρίζουν τα παιδιά το σώμα τους και τα μέρη του; Για κάποιους μπορεί να φαίνεται εύκολο και αυτονόητο αυτό. Είναι όμως; Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τα διάφορα μέρη του σώματος τους, ώστε να μπορούν να συντονίζουν καλύτερα τις κινήσεις τους. Για το σκοπό αυτό παίξαμε διάφορα παιχνίδια:

 » περισσότερα