Έναρξη πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
Περισσότερες πληροφορίες στο ΦΕΚ 5440/05-12-2018

Δημοσιεύθηκε στην Γενικού ενδιαφέροντος, Ενημερώσεις φορέων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.