Οργανωτική Συντονίστρια

Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου από 05-10-2018 έως 31-07-2021  [Φ.351.1 /47/166139/Ε3 | 05-10-2018] είναι η

Δρ Ειρήνη Τσαβαλά
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70-Δασκάλων

Βιογραφικό σημείωμα

Τηλ.: 2281075436
E-mail: 1pekes@naigaiou.pde.sch.gr