Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2019, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί: α) με την με αρ. πρωτ. 119174/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3411) για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου (διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β΄ 4479/09-10-2018) και
β) με την με αρ. πρωτ. 119177/Δ2/13-07-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3412) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.


Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες (το πλήρες έγγραφο της ενημέρωσης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

Δημοσιεύθηκε στην Γενικού ενδιαφέροντος, Ενημερώσεις φορέων. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.