Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας

  • Δρ Χαράλαμπος Κωνσταντέλλιας 
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ02-Φιλολόγων στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο.

Βιογραφικό Σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436                                                                                                                                 E-mail: charkon@sch.gr
Ιστολόγιο: http://charkon.blogspot.com

 

  • Δρ Μαργαρίτα Κουσαθανά 
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.02-Φυσικών Επιστημών στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο.

Βιογραφικό Σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436                                                                                                                                 E-mail: syn04-na1@naigaiou.pde.sch.gr                                                                                             Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/syn04-na1

 

  • Ελένη Μόρφα  
    Σ.Ε.Ε. ΠΕ80-Οικονομίας στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο. (επιστημονική ευθύνη και στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου)

Βιογραφικό Σημείωμα

Παιδαγωγική ευθύνη:

Τηλ.: 2281075436
E-mail: emorfa@sch.gr