ΕΠΑ.Λ. Σύρου – Γ΄ τάξη του Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνών/Ειδικότητας Γραφιστικής