Μηνιαία Αρχεία: Αύγουστος 2021

Απόφαση σύστασης Σ.Δ.Ε.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Ανακοινοποίηση στο ορθό

ΣΥΣΤΑΣΗ Σ.Δ.Ε.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2022 – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

ΦΕΚ – Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Επαγγελματικής Κατεύθυνσης Προσανατολιστικού Χαρακτήρα της Α΄ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΦΕΚ – ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ Π.ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε

Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

ΦΕΚ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στη Ανακοινώσεις | Σχολιάστε