2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την τελική μορφή της εφημερίδας που δημιούργησαν οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας και κατατέθηκε ως
συμμετοχή μας στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό «Σεβασμός στο ΟΛΛΑ
Δικαίωμα».

Η εφημερίδα δημιουργήθηκε με τη φροντίδα των εκπαιδευτικών:

Δήμητρα Ιωαννίδου, Αγγελική Λεμπέση και Λυσάνδρα Μπαζάκα

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου