Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης

  •  Σταυρούλα Ποζαπαλίδου                                                                                                          Σ.Ε. ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης με έδρα τη Σύρο.

Τηλ: 2281075436                                                                                                                                  E-mail: spozapali@sch.gr