Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης

 Δρ Αικατερίνη Κατσανδρή                                                                                                          Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο με επιστημονική ευθύνη στο 1ο και το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Βιογραφικό σημείωμα

Τηλ: 2281075436                                                                                                                                  E-mail: katsandri@sch.gr

Επιστημονική και Παιδαγωγική Ευθύνη:Λήψη αρχείου