Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Φηρών Θήρας

25η Μαρτίου 1821