Νηπιαγωγείο Άνω Μεράς Φολεγάνδρου

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  etwinning “Παραμυθένια μαθηματικά STEM”

2019-20

https://view.genial.ly/5ede711c07b8f00d2e81afd0/presentation-paramy8enia-ma8hmatika-stem

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε στα πλαίσια της eTwinning δράσης STEM 2.0

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  etwinning “Healthy Habits- Happy Kids”

2018-19

Το έργο αναφέρεται στη διατροφή, τη φροντίδα του σώματος και των δοντιών. Στόχος του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα διατροφής, άσκησης, σωστής υγιεινής και φροντίδας του σώματος.

Επιπλέον,  οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν για τους κινδύνους των ανθυγιεινών συμπεριφορών.

Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα θίξαμε το θέμα της διαφορετικότητας και των ατόμων με αναπηρίες.

Τελική παρουσίαση του έργου:

https://www.canva.com/design/DADaqz42stw/tGph9vYaeiJqyGgpW43dPg/view?utm_content=DADaqz42stw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR0N3uYWruZqCex1C0UiGYpYXl8k45ca6zD1t9QgB37BwO3UgBWfm3hzv-I#16