Τεχνική υποστήριξη

Νικόλαος Τζιμόπουλος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86-Πληροφορικής

Τηλ.: 2281075436
E-mail: ntzimop@sch.gr