Γενικό Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Β΄τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Λατινικών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας της Γ΄τάξης Γενικού Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου (Κατάργηση πρόσφατου Π.Σ.)