Προσωπικό – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου, της οποίας προΐσταται ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, κύριος Ιωάννης Παπαδομαρκάκης

Η οργανωτική του διάρθρωση περιλαμβάνει:
Την Ολομέλεια που αποτελείται από

  • τον Οργανωτικό Συντονιστή και
  • τους/τις  Συμβούλους Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

το Διοικητικό Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.