Φυσική Αγωγή

Νομοθεσία και Ωρολόγια προγράμματα

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικών (και Ε.Α.Ε.Π.), Γυμνασίων 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Λυκείων
Ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση                                                                                                    Οδηγίες διδασκαλίας σχολ. έτους 2017-2018 (ισχύουν και για το σχολ. έτος 2019-2020)      Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο (σχολ. έτους 2019-2020)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ.

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) [Δημοτικό, Γυμνάσιο]
Οδηγός Σπουδών [Δημοτικό]
Οδηγός Σπουδών [Γυμνάσιο]
Α.Π.Σ.: Στόχοι, επιδιώξεις αναλυτικά [Γυμνάσιο]
Οδηγός Σπουδών [Λύκειο]

Βιβλία μαθητή/εκπαιδευτικού και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό

Α’ και Β’ Δημοτικού
Γ’ και Δ’ Δημοτικού
Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού
Α΄, Β΄και Γ΄Γυμνασίου
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ – Θεματική περιοχή: Φυσική Αγωγή
Κινητική αδεξιότητα (πακέτο εκπαιδευτικού υλικού)                                                        Περπατάω πράσινα, μένω υγιής (Εκπαιδευτικό σενάριο)                                    Διαφοροποιημένη-διδασκαλία-στη-Φυσική Αγωγή                                                                          Διαδραστικοί Πίνακες                                                                                                                        Για να δείτε τα παραδείγματα μαθημάτων απαιτείται το λογισμικό Smart Notebook TM (https://education.smarttech.com/products/notebook/download)                                              Καλαθοσφαίριση_Παράδειγμα-μαθήματος                                                                                      English_Παράδειγμα-μαθήματος

Χρήσιμα έντυπα

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) [έντυπο]
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) [οδηγίες]