Γυμνάσιο Τήνου

Η εφημερίδα του Γυμνασίου Τήνου εκδίδεται ηλεκτρονικά κάθε μήνα με τακτικές στήλες που έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι μαθητές ανά μονάδα ή δυάδες, καθώς και επετειακά θέματα, ανάλογα με τον μήνα και την επικαιρότητα ή με συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους μαθητές και την τοπική κοινωνία. Γίνεται προσπάθεια το κάθε φύλλο να έχει κάποιο κοινό θεματικό άξονα που αναπτύσσεται σε κάποια από τα άρθρα του τεύχους και να αναλύεται υπό διάφορες οπτικές γωνίες (π.χ. υπό το πρίσμα της ποίησης, της τεχνολογίας, της φυσικής). Σαν στόχο η δράση αυτή έχει την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια, στην τακτική και τις μεθόδους της αρθρογραφίας, τη δημιουργική γραφή και την προσφορά στην κοινότητα.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τη βιβλιοθήκη με όλα τα φύλλα της ηλεκτρονικής εφημερίδας του Γυμνασίου Τήνου:

http://book.flipbuilder.com/mnazou/

Το καινούριο και τελευταίο τεύχος (τεύχος Μαΐου 2020) της εφημερίδας μας θα βρείτε

εδώ: http://online.flipbuilder.com/qdsw/izss/