Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, ένας κόσμος!

Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης 2017 της Actionaid Μία εκστρατεία από μαθητές όλου του κόσμου… για τα παιδιά όλου του κόσμου! Πληροφορίες στον ιστότοπο της Αctionaid θα βρείτε εδώ και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό…