“Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα”


Νόμισμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

για μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου

στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα

 Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης  “Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Ιστορικές Μαρτυρίες”, που παρουσιάζεται στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα, διεξάγεται για ακόμη μία χρονιά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

Χάρτινο νόμισμα – το ελληνικό χαρτονόμισμα

Κύριος στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, με έμφαση στα ελληνικά χαρτονομίσματα, που κυκλοφόρησαν από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την έλευση του Ευρώ (2002).

Μέσα από διαλογική συζήτηση, με τη χρήση σχετικού εποπτικού υλικού, οι μαθητές εξοικειώνονται με την εικονογραφία των ελληνικών χαρτονομισμάτων και μαθαίνουν σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, αναπτύσσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες και σχεδιάζουν ένα χαρτονόμισμα, ενώ ταυτοχρόνως καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους και το πνεύμα συνεργασίας μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

Για τις ανάγκες του Προγράμματος έχουν σχεδιασθεί δύο έντυπα, τα οποία απευθύνονται στις δύο διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο). Τα έντυπα διανέμονται στους μαθητές και αποτελούν υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στους χώρους της Έκθεσης.

 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα

Αριθμός παιδιών: έως 25

Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη έως Παρασκευή

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Υπεύθυνος Προγραμμάτων: Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα), 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ

Τηλέφωνο: 266 104 1552

banknotemuseum@alpha.gr

www.alphanumismatics.gr / www.alphapolitismos.grΛήψη αρχείου

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το υπ. αριθ. Πρωτ. Φ11/126281/Δ7/14.10.2022  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα :

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια.  Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,

2.Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της  Συντονιστή/στριας του προγράμματος,

3.Κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,

4.Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά  τμήματα και με διαφορετικό/ή υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

 

Η υποβολή των  προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

 

https://forms.gle/WbFtnYqsZgDb7tsVA

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο sxolikesdr2016@gmail.com:

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/τριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
  2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων

 

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας για τους/τις μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων  και το τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε διαδραστική αίθουσα εκπαίδευσης (Ιουλίας Ανδρεάδη 1 – Κέρκυρα), από εξειδικευμένο προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών  σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.

Βασικός στόχος  του προγράμματος είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική διαδικασία να εκπληρώνεται σε ένα περιβάλλον ενεργητικής – συνεργατικής μάθησης. Η αίθουσα στην οποία θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει διαδραστικό πίνακα, τάπητα κυκλοφοριακής αγωγής, πινακίδες κυκλοφορίας, φωτεινούς σηματοδότες, ενώ η εκπαίδευση στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και τη βιωματική μάθηση.

Η δυνατότητα συμμετοχής είναι έως  25 μαθητές/τριες και η διάρκεια του προγράμματος είναι  δύο (2) διδακτικές ώρες. Προτεραιότητα θα δοθεί στα τμήματα που υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν την υποθεματική «Οδική Ασφάλεια» του κύκλου «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/JrN1AXoyxroGAxwM9

Στη συνέχεια θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, από την Υπεύθυνη υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, για την ημέρα που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς: Πρώτες ΒοήθειεςΛήψη αρχείου

 

Επιμορφωτικές συναντήσεις για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε μία ακόμα επιμορφωτική συνάντηση με θέμα τα εργαστήρια Δεξιοτήτων στο Σχολικό κέντρο Θιναλίων σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο Αχαράβης και το Νηπιαγωγείο Κασσιόπης, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Πόλης, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στο 12ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας με τη συμμετοχή των Νηπιαγωγείων Κυνοπιαστών, Κάτω Γαρούνα, Σπαρτύλα, Κοκκινίου και 1ου Νηπιαγωγείου Λευκίμμης-Νεοχωρίου. Ο κύκλος των επιμορφωτικών συναντήσεων για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 στο Πειραματικό Δημοτικό Κέρκυρας.

Σε αυτό τον κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων πήραν μέρος οι σύλλογοι Διδασκόντων  38 Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ενώ οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις θα συνεχιστούν με βιωματικά σεμινάρια για τις πρώτες βοήθειες.

Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη συμμετοχή σας!