Νηπιαγωγείο Αυλιωτών: Μουσική Γεωγραφία

πρόγραμμα

Πείραμα με ταλαντώσεις χορδής στο μονόχορδο του Πυθαγόρα που φτιάξαμε

Πείραμα με τονικό ύψος (γραφική παράσταση)

Φύλλο εργασίας για να ζωγραφίσουν το λυράρη του Θεόφιλου με διαφορετικά όργανα

Αφίσες και μουσικά όργανα που έφτιαξαν τα παιδιά

Παρουσίαση Μεμβρανόφωνων μουσικών οργάνων από μέλη παραδοσιακού συλλόγου της Κέρκυρας.

Επίσκεψη στη Φιλαρμονική