Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Κέρκυρας στην «Εβδομάδα Καποδίστρια»

Σχετ.: Το με αριθ. Φ23/5965/15-12-2023 έγγραφο ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, με θέμα «Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια», ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, κατά το χρονικό διάστημα από 5-9 Φεβρουαρίου 2024, με σκοπό την επαφή των μαθητών/τριών με ένα εμβληματικό πρόσωπο της ιστορίας μας και την ανάδειξη της πολύπλευρης συνεισφοράς του.

Το παραχθέν υλικό θα παρουσιαστεί σε κεντρική εκδήλωση το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τον τρόπο με τον οποίο προτίθεστε να συμμετάσχετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/wRiMyyuLpZ581DsQ8, μέχρι την Παρασκευή 02/02/2024.

Το υλικό που θα προκύψει από τη συμμετοχή σας να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepoka@sch.gr, για την αξιοποίηση και οργάνωσή του, μέχρι 25/02/2024. Με δική μας ευθύνη θα προωθηθεί στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. Σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων είναι μεγάλος, μπορείτε να στείλετε σύνδεσμο διαδικτυακού αποθηκευτικού χώρου (cloud) ή να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία αποστολής αρχείων (wetransfer κ.ά.).

Συνημμένα:

1. Φ23/5965/15-12-2023 ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Οδηγίες Συμμετοχής

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/122917/Δ7/30.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024” το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/Συντονίστρια. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,
  2. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/Συντονίστριας του προγράμματος,
  3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,
  4. Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικό/διαφορετική υπεύθυνο/υπεύθυνη εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

Η υποβολή των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/5p3Rj2p8xKfv1k2M9

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο pepoka@sch.gr:

  1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
  2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού από το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου θα υλοποιήσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα για την Α/θμια:

Α.   Τίτλος: Εμείς οι Τυπογράφοι 

Χώρος διεξαγωγής:   Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Συλλογή Τυπογραφίας, Ι. Θεοτόκη 72, 2ος όροφος.

Διάρκεια:                    1 ώρα

Κοινό αναφοράς:      Γ’ και Δ’ τάξη

Ώρα έναρξης:             09:30 και 10:45

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εμείς οι τυπογράφοι» απευθύνεται σε παιδιά  δημοτικού Γ και Δ τάξης, και θέτει ως στόχο να τα ενημερώσει σχετικά με την γέννηση της τυπογραφίας  αλλά και να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν μέσω της ξενάγησης και των εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων την ομορφιά του Μουσείου. Στη πρώτη δραστηριότητα αφού έχει  προηγηθεί ξενάγηση και συζήτηση, τα παιδιά καλούνται να υποδυθούν τους εργαζόμενους  σε ένα τυπογραφείο βασισμένα στην αφήγηση μιας ιστορίας η οποία περιγράφει την ημέρα  στην δουλειά τους με εναλλαγές στην διάθεση και τις κινήσεις. Τέλος, τα παιδιά θα έχουν  την δυνατότητα να τυπώσουν μια σελίδα φύλλου με τα μηχανήματα του τυπογραφείου και  να την πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο για την τάξη τους.

Β.   Τίτλος: Γίνε Μουσειολόγος 

Χώρος διεξαγωγής:   Συλλογή Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης «Στέφανος Γ.  Πρίφτης» (Σχολικό Μουσείο) στο Σκριπερό.

Διάρκεια:                    1 ώρα

Κοινό αναφοράς:      Ε’ και Στ’ τάξη

Ώρα έναρξης:            09:30 και 10:45

 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Γίνε Μουσειολόγος» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε και Στ τάξης και έχει σκοπό να γνωρίσει στα παιδιά την  επιστήμη της Μουσειολογίας αλλά και την διαδικασία δημιουργίας μιας μουσειακής  έκθεσης. Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο θα αποστέλλεται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης ένα email το  οποίο περιέχει ένα γράμμα για την τάξη, ώστε να προετοιμάσει τα παιδιά και να τα  ενημερώσει προκειμένου την ημέρα της επίσκεψής τους να φέρουν μαζί τους από ένα  αγαπημένο αντικείμενο.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιείται ξενάγηση  στο χώρο του Μουσείου δίνοντας έμφαση στον τρόπο έκθεσης των μουσειακών  αντικειμένων. Έπειτα μια σύντομη παρουσίαση που δίνει την αφορμή για συζήτηση σχετικά  με το επάγγελμα του Μουσειολόγου, τι θεωρείται συλλογή και πως αυτή εκτίθεται σε ένα  μουσείο. Τέλος, με τη βοήθεια των εμψυχωτών τα παιδιά δημιουργούν την δική τους  έκθεση με τα αντικείμενα που έφεραν μαζί.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αντίστοιχα στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Εμείς οι Τυπογράφοι (Γ’ και Δ’ τάξη )       https://forms.gle/iQmWvZQZRWbucuPPA

Γίνε Μουσειολόγος (Ε’ και Στ’ τάξη)          https://forms.gle/Jqb537SHufDVmULA9

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ 26610-87439, ή με email στο  museum@ionio.gr

Ιστοσελίδα Μουσείου: https://museum.ionio.gr/

Εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας για τους/τις μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε διαδραστική αίθουσα εκπαίδευσης (Ιουλίας Ανδρεάδη 1 – Κέρκυρα), από εξειδικευμένο προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών  σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.

Βασικός στόχος  του προγράμματος είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική διαδικασία να εκπληρώνεται σε ένα περιβάλλον ενεργητικής – συνεργατικής μάθησης. Η αίθουσα στην οποία θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει διαδραστικό πίνακα, τάπητα κυκλοφοριακής αγωγής, πινακίδες κυκλοφορίας, φωτεινούς σηματοδότες, ενώ η εκπαίδευση στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και τη βιωματική μάθηση.

Η δυνατότητα συμμετοχής είναι έως  25 μαθητές/μαθήτριες και η διάρκεια του προγράμματος είναι  δύο (2) ώρες.

Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί με νέο υλικό οπότε μπορούν να το παρακολουθήσουν και τμήματα που το παρακολούθησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να κλείσουν ημερομηνία για την επίσκεψή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα για όποιο μήνα ενδιαφέρονται:

Διαθέσιμες ημερομηνίες:

Οκτώβριος 2023 – έκλεισε       https://forms.gle/rX1KVvrsBS8hBANd9

Νοέμβριος 2023 – έκλεισε        https://forms.gle/Wee23mHqFHnrGJju9

Δεκέμβριος 2023 – έκλεισε      https://forms.gle/1u1cwkKcSMVF1qZJ7

Ιανουάριος 2024 – έκλεισε       https://forms.gle/fJfRw7P57JPDVhAA6

Φεβρουάριος 2024 – έκλεισε    https://forms.gle/y5JDwkkguxriHQ1r6

Μάρτιος 2024 – έκλεισε           https://forms.gle/kkeVN3V2nnuWkwwG9

Απρίλιος 2024 – έκλεισε          https://forms.gle/AxY2GBGCTeQBbc7k8

Μάιος 2024 – έκλεισε              https://forms.gle/CEGGwJnSnxRorD8B6

Ιούνιος 2024- έκλεισε            https://forms.gle/KLfcBkBjeS89697v8

Καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες ημερομηνίες για το πρόγραμμα, όποιος εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2661081027 (Μουζακίτη Ειρήνη – ΔΠΕ Κέρκυρας) για να εγγραφεί σε λίστα αναμονής και να ενημερωθεί σε περίπτωση ακύρωσης

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Χαρά Χαραβιτσίδου στο τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, στο τηλέφωνο 2661029143

Πολιτιστικό πρόγραμμα: Κρήτη, Κέρκυρα, παλιά Αθήνα με καντάδες, λύρες, μαντολίνα

 Δείτε το  ebook  από το πολιτιστικό πρόγραμμα
” Κρήτη, Κέρκυρα, παλιά Αθήνα με καντάδες, λύρες, μαντολίνα”
Ένα πρόγραμμα που προέκυψε από την συνεργασία των παρακάτω σχολείων:
ΔΣ  Άφρας Κέρκυρας , ΔΣ Αγίου Μάρκου Κέρκυρας, 9ο ΔΣ Γλυφάδας Αθήνας και ΔΣ. Γωνιάς Ρεθύμνου Κρήτης.
Συντονίστρια πολιτιστικού προγράμματος: Λίζα Γιαννακοπούλου

Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς, αρχικά ευχαριστούμε τους/τις εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δράσεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3686/14.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο Φ11/12628/Δ7/14-10-2022 του ΥΠΑΙΘ παρ. 6.

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον/την Συντονιστή/ρια του κάθε προγράμματος έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

 

 

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού, τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα:

https://forms.gle/MXdQSoyxwAcXjeRn8

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/b3zxTRdBcGxb5buu5

 

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων:  https://forms.gle/A24BhpqJo5cb63139

 

 

Σημειώνεται ότι στις εκθέσεις απολογισμού που θα υποβληθούν, θα πρέπει τα αναφερόμενα στοιχεία να συμφωνούν με τον πίνακα των εγκεκριμένων προγραμμάτων 2022-2023,ο οποίος σας επισυνάπτεται.

Πρόσκληση συμμετοχής στη μουσική παράσταση: Η μελωδία της ευτυχίας

Σας ενημερώνουμε η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σε συνεργασία με την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, προγραμματίζει τη μουσική παράσταση με τίτλο «Η μελωδία της ευτυχίας»,  για τους/τις μαθητές/τριες της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα θα δοθούν δύο παραστάσεις ημερησίως, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρες 10.00-11.00 για την πρώτη παράσταση και 11.30-12.30 για την δεύτερη παράσταση, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας.  Είσοδος ελεύθερη.

Λίγα λόγια για το έργο:

Η «Μελωδία της Ευτυχίας»  είναι ένα από τα πιο διάσημα και δημοφιλή μιούζικαλ του αμερικανικού θεάτρου Μπρόντγουέι.  Ο αγγλικός του τίτλος είναι The Sound of  Music. Το μιούζικαλ δημιουργήθηκε το 1965 και  αργότερα γυρίστηκε ταινία με τον ίδιο τίτλο με πρωταγωνιστές την Τζούλι Άντριους και τον Κρίστοφερ Πλάμερ.

Την μουσική των τραγουδιών της ταινίας έγραψε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς σε στίχους του Όσκαρ Χάμερσταϊν. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην μοναχή Μαρία η οποία ανέλαβε την φροντίδα των επτά  παιδιών της οικογένειας Τραπ τα οποία είχαν χάσει την μητέρα τους και έμεναν με τον πατέρα τους, τον πλοίαρχο φον Τραπ. Παρά τα πολλά προβλήματα και την έναρξη του β΄παγκόσμιου πολέμου, η γλυκύτατη Μαρία κατορθώνει να αποκτήσει μια ζεστή σχέση με τα παιδιά και τον πατέρα τους και το έργο έχει ένα ευτυχισμένο τέλος.

Στην παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο, την υπόθεση θα εξιστορεί η Μαρία Σουρβίνου. Κατά την διάρκεια της αφήγησης θα ακουστούν όλα τα τραγούδια του μιούζικαλ από την Μαρία  Μονόπωλη και την Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας που διευθύνει ο αρχιμουσικός Άλκης Μπαλτάς. Τις ενορχηστρώσεις  επιμελήθηκε η Βίκυ Στυλιανού.

Κατά την διάρκεια της παράστασης θα προβάλλονται εικόνες από την ομώνυμη ταινία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πάρουν μέρος μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο 2661081027.

«Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια»

Φ23 260 18-01-2023 Εβδομάδα Καποδίστρια Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ