Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Κέρκυρας στην «Εβδομάδα Καποδίστρια»

Σχετ.: Το με αριθ. Φ23/5965/15-12-2023 έγγραφο ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, με θέμα «Εβδομάδα Καποδίστρια: Εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια», ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, κατά το χρονικό διάστημα από 5-9 Φεβρουαρίου 2024, με σκοπό την επαφή των μαθητών/τριών με ένα εμβληματικό πρόσωπο της ιστορίας μας και την ανάδειξη της πολύπλευρης συνεισφοράς του.

Το παραχθέν υλικό θα παρουσιαστεί σε κεντρική εκδήλωση το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τον τρόπο με τον οποίο προτίθεστε να συμμετάσχετε, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/wRiMyyuLpZ581DsQ8, μέχρι την Παρασκευή 02/02/2024.

Το υλικό που θα προκύψει από τη συμμετοχή σας να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepoka@sch.gr, για την αξιοποίηση και οργάνωσή του, μέχρι 25/02/2024. Με δική μας ευθύνη θα προωθηθεί στην ΠΔΕ Ιονίων Νήσων. Σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων είναι μεγάλος, μπορείτε να στείλετε σύνδεσμο διαδικτυακού αποθηκευτικού χώρου (cloud) ή να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία αποστολής αρχείων (wetransfer κ.ά.).

Συνημμένα:

1. Φ23/5965/15-12-2023 ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Οδηγίες Συμμετοχής