Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων: Αντλώντας τη γνώση μέσα από τις πηγές

Προτεινόμενο πρόγραμμα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Σωτηρίας Γεωργοτά και Θωμά Θεοχάρη για μαθητές  Στ Δημοτικού.

Αντλώντας τη γνώση μέσα από τις πηγές

Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων: Ταξιδεύουμε στα Αρχαία Ελληνικά Θέατρα

 

Προτεινόμενο πρόγραμμα για τα εργαστήρια Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Σωτηρίας Γεωργοτά και Σοφίας Σουλιώτη για μαθητές/τριες   Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού

Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα