Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2016/2017

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχικά ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3534/25-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

  1. Παραδοτέα

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρακαλούνται να το αποστείλουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων , ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική  αξιοποίησή  του. Το παραδοτέο υλικό μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link) στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αναρτηθεί η αποτύπωση του προγράμματός τους στο ιστολόγιο προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής μας θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά κατά την αποτύπωση των προγραμμάτων τους τα κριτήρια περί της μη δημοσίευσης φωτογραφιών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

 

  • Επισημαίνεται ότι η αποστολή των παραδοτέων είναι προαιρετική.

 

  1. Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο 170596/ΓΔ4/13-10-2016 του ΥΠΠΕΘ παρ. 1.5:

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

«Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον/τους Υπεύθυνο/ους Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπ/σης και του Υπευθύνου ΑΥ/ΠΕ/ ΠΘ/Σχολικών Δραστηριοτήτων/ΣΕΠ-ΚΕΣΥΠ.»

 

Συνοπτικά:

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  1. Η εμπρόθεσμη υποβολή του Έντυπου Υλοποίησης των προγραμμάτων έως την  Πέμπτη 15-6-2017.
  2. 2. Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον Συντονιστή του κάθε προγράμματος έως την Πέμπτη 15-6-2017.

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

Περιβαλλοντικά προγράμματα: https://goo.gl/forms/a7pvoNbFFsH1FLRu1

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://goo.gl/forms/Ebam2iyPbvFIn2yu1

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων: https://goo.gl/forms/syexMREbOjcQoPsw2

 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία παρακαλείσθε να τυπώσετε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις( η βεβαίωση επισυνάπτεται σε μορφή word, ώστε να μπορείτε να συμπληρώσετε ονοματεπώνυμο και τίτλο προγράμματος), και να τις προσκομίσετε στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων για να υπογραφούν από την τον Διευθυντή Εκπ/σης και την  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η προσκόμιση των Βεβαιώσεων στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται καθημερινά  από τις 16/6/2017 έως τις 21/6/2017.

Επισυνάπτεται:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1

«Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Άμφισσας σε συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στις 23 έως τις 24 Ιουνίου 2017»

Το ΚΠΕ Άμφισσας  και το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, ως συντονιστικός φορέας του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», προτίθενται να πραγματοποιήσουν 2ήμερη επιμορφωτική δράση /σεμινάριο με τίτλο:  Καλές πρακτικές για διαχείριση των υδατικών πόρων στο χώρο  και το χρόνο. «Από την χώρα των Οζολών –  Λοκρών στη σημερινή Φωκίδα».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από τις  23  έως  τις 24 Ιουνίου  2017, στους χώρους του ΚΠΕ Άμφισσας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Άμφισσας, Ιτέας και του Γαλαξιδίου.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη εκπαίδευσης, να αιτηθούν τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας την αίτησή τους μέσω του παρακάτω υπερσύνδεσμου, https://goo.gl/forms/ugdP6nwyoBOq7DVS2, ως τις 2/6/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το έγγραφο του ΚΠΕ Άμφισσας.Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο του ΚΠΕ Άμφισσας σε συνδιοργάνωση με το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών στις 23 έως τις 24 Ιουνίου 2017 (1)

Υλοποίηση Θερινού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πλαίσιο λειτουργίας του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «Οικολογικά Σχολεία» της Ε.Ε.Π.Φ, με τίτλο : «Το ταξίδι προς την αειφορία».

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

«Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. για το Σχολικό Έτος 2017-2018»

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

«Πρόσκληση συμμετοχής σε τριήμερο σεμινάριο δικτύου του ΚΠΕ Μαρώνειας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αν. Ολύμπου»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΚΠΕ Μαρώνειας

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, προγραμματίζει τριήμερο σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4», στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί του Δικτύου, όπως και μέλη ΚΠΕ του Δικτύου με θέμα:  «Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Όλυμπο».

Η Συνάντηση Εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο όρος Όλυμπος από τις 16 έως 18 Ιουνίου 2017. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Τετάρτη  24-05-2017  στο παρακάτω email: pepoka@sch.gr.

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΚΠΕ Μαρώνειας και η αίτηση συμμετοχής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Όλυμπος

«Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», που συντονίζει το ΚΠΕ Παρανεστίου».

Παρανέστια γη

Παρανέστια Γη

Το ΚΠΕ Παρανεστίου  σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Αρναίας, Βελβεντού-Σιάτιστας και Μελίτης Φλώρινας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο  «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», θα υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου με τίτλο:

 «Υπαίθρια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιθυμία ή αναγκαιότητα;»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό διαμέρισμα Βαρβάρας του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε επιλεγμένα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, μέχρι την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/xMx3gSYeMKd8sMv73  μέχρι την Παρασκευή  19 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το έγγραφο του ΚΠΕ Παρενεστίου.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

«Πρόσκληση σε τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Ποταμός Αχέροντας στο ρου του χρόνου και της φύσης».

Πρόσκληση σε  τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Ποταμός Αχέροντας στο ρου του χρόνου και της φύσης» το οποίο διοργανώνεται από το ΚΠΕ Φιλιατών σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κόνιτσας  ,τον Δήμο Σουλίου και τον Φορέα Διαχείρισης Στενών-Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» , Άξονας προτεραιότητας 6.

Το σεμινάριο  θα διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2017 στην Παραμυθία (πολιτιστικό κέντρο Καρκαμίτσι) και απευθύνεται σε 35 εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων από  νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Φιλιατών.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/itZ0AZkCBZ8lcOI42 μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το έγγραφο του ΚΠΕ Φιλιατών:Πρόσκληση σε τριήμερο σεμινάριο με τίτλο «Ποταμός Αχέροντας στο ρου του χρόνου και της φύσης».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (1)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ (3)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ (1)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ (2)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΑΥΡΟΣ-Ο ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΑΥΡΟΣ-Ο ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  (1)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  (2)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ (1)

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ