«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη σχετικά με θέματα covid-19»

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας διοργανώνουν τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid-19 »

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 από τις 12:00 έως τις 14:00 και καλούνται να πάρουν μέρος οι Υπεύθυνοι/ες Covid-19 (ο ορισμός των οποίων αναφέρεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6 της απόφασης υπ’. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339-  ΦΕΚ 3780/08.09.2020, τεύχος Β), οι Διευθυντές/ριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊστάμενοι/Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων οι οποίοι δεν παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με το ίδιο θέμα. Σε περίπτωση κωλύματος δύναται να παρευρεθεί τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο. Προκειμένου να πάρετε μέρος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/6R3VLRgr7iMJzX4Y7

ώστε να αποσταλεί στα e-mail σας ο σχετικός υπερσύνδεσμος . Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Webex. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σας δεν είναι απαραίτητη η λήψη και εγκατάσταση της αντίστοιχης εφαρμογής, καθώς η πρόσβαση σας μπορεί να γίνει και μέσω φυλλομετρητή (browser). Για την αποτελεσματική επικοινωνία μας και την υποβολή ερωτημάτων από μέρους σας, απαιτείται η ύπαρξη, τουλάχιστον, μικροφώνου και κάμερας.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδικής HELMEPA με τίτλο: Η φίλη μας η θάλασσα»

To Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και η HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος), με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη HELMEPA), συνδιοργανώνουν τηλεδιάσκεψη μέσω πλατφόρμας Zoom, που αφορά σε εκπαιδευτικούς για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος της Παιδικής HELMEPA με τίτλο «Η φίλη μας η θάλασσα».

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου από τις 17:00 έως και τις 18:00. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Έγκριση Προγράμματος Παιδική HELMEPA