ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/122917/Δ7/30.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024” το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/Συντονίστρια. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,
  2. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/Συντονίστριας του προγράμματος,
  3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,
  4. Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικό/διαφορετική υπεύθυνο/υπεύθυνη εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

Η υποβολή των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/5p3Rj2p8xKfv1k2M9

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο pepoka@sch.gr:

  1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
  2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών

Αφήστε μια απάντηση