Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified. Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2019-2020.

 Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο `Play Unified. Learn Unified

«6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας– σχ. έτος 2019- 2020».

6ος_ΕΛΛ ΥΠΟΥΡΓ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΡΟΣ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ_