Αρχεία 'ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019/2020' Κατηγορία

Σεπ 18 2019

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο: «Play Unified. Learn Unified – Παίζουμε Μαζί, Μαθαίνουμε Μαζί» για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχ. έτος 2019-2020.

 Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος των Special Olympics Hellas με τίτλο `Play Unified. Learn Unified

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 17 2019

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

«6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας– σχ. έτος 2019- 2020».

6ος_ΕΛΛ ΥΠΟΥΡΓ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΡΟΣ_ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ_

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Σεπ 17 2019

Άρθρα του/της Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κέρκυρας

26ο Σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς

 26ο Σεμινάριο του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος για εκπαιδευτικούς

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια