Στο ταξίδι της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού

Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων για τη θεματική ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ και υποθεματική ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Στο ταξίδι της αυτοεκτίμησης και του σεβασμού