Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021/2022

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς αρχικά ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δράσεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3673/20.12.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο Φ11/160010/Δ7/08.12.2021 του ΥΠΑΙΘ παρ. 6.

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον/την Συντονιστή/ρια του κάθε προγράμματος έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

 

 

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα: https://forms.gle/EnS2Bhjiw9mhiXSU7

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας:  https://forms.gle/6oaC7B44JSXAeX3y6

 

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων:  https://forms.gle/BtefMGoUp1jaPNdt5

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι στις εκθέσεις απολογισμού που θα υποβληθούν θα πρέπει τα αναφερόμενα στοιχεία να συμφωνούν με τον πίνακα των εγκεκριμένων προγραμμάτων 2021/2022,ο οποίος σας επισυνάπτεται.

 

Οι  βεβαιώσεις των υλοποιηθέντων προγραμμάτων θα σταλούν ηλεκτρονικά στο email της Σχολικής σας μονάδας.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Γεωργοτά και στα τηλέφωνα 2661081027 και  6981687742.

 

Επισυνάπτονται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021-2022