«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου»

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά υπάρχει η πρόθεση ίδρυσης και λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου με θέμα:

«Αειφορία. Άνθρωπος και Φύση. Πολιτισμός και Ιστορία».

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την 3041/09.11.2020 Απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:  «Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εάν και εφόσον επιθυμούν τη συμμετοχή περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα, τότε η αίτηση θα γίνεται ξεχωριστά για καθέναν από αυτούς.

Υποβάλετε την αίτησή σας έως 10 /01/2021 εδώ:

https://forms.gle/5gNK3Xz98yeVgDYZ8

Συνημμένα: 1. Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου

 

Ενημερωτικό σημείωμα ΤΘΔ για την αιεφορία