Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Με την επερχόμενη λήξη της σχολικής χρονιάς, αρχικά ευχαριστούμε τους/τις εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τη συνεργασία τους κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και τις δράσεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Σχετικά με τον απολογισμό των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που εγκρίθηκαν (υπ’ αριθμ. 3686/14.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης) και υλοποιήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος

 

Για τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο Φ11/12628/Δ7/14-10-2022 του ΥΠΑΙΘ παρ. 6.

 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των σχετικών Βεβαιώσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων είναι:

  • Η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης απολογισμού από τον/την Συντονιστή/ρια του κάθε προγράμματος έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

 

 

Ακολουθούν οι φόρμες για την έκθεση απολογισμού, τις οποίες συμπληρώνεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προγράμματος:

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα:

https://forms.gle/MXdQSoyxwAcXjeRn8

 

Προγράμματα Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/b3zxTRdBcGxb5buu5

 

Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων:  https://forms.gle/A24BhpqJo5cb63139

 

 

Σημειώνεται ότι στις εκθέσεις απολογισμού που θα υποβληθούν, θα πρέπει τα αναφερόμενα στοιχεία να συμφωνούν με τον πίνακα των εγκεκριμένων προγραμμάτων 2022-2023,ο οποίος σας επισυνάπτεται.

Αφήστε μια απάντηση