Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Μεσσηνίας (μέσω των Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων) σε συνεργασία με το Κοινωφελές  Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο στις 9 Απριλίου2021 και ώρα: 18:00-20:15, με θέμα:

«Γίνομαι η αλλαγή: Λιγότερα πλαστικά μίας χρήσης»

Στο παρόν σεμινάριο θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος σχετικά με την μείωση της ρύπανσης από πλαστικό και θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στον αφρό και στο βυθό!».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

18:00-18:05 Καλωσόρισμα 
  Υπεύθυνοι-ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων
18:05-18:10 Καλωσόρισμα- Παρουσίαση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη
  Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη
18:10-18:15 Ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης
  ( Υπεύθυνοι Π.Ε & Σχ. Δραστηριοτήτων )
18:1518:30 Το πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά: διαστάσεις και συνέπειες
  Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη
18:30-18:50 Παρουσίαση Δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη
  (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος)
18:50-19:00 Διάλειμμα
19:00-19:15 Παρουσίαση εκπαιδευτικού κουκλοθέατρου
  (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος)
19:15-20:00 Εργαστήρια περιβαλλοντικού προγράμματος «Στον αφρό και στο βυθό»
  (Εκπαιδευτική Ομάδα Ιδρύματος & Συμμετέχοντες)
20:0020:05 Poll – Εκτίμηση πρόθεσης αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς
  (Συμμετέχοντες)
20:0520:15 Αξιολόγηση και προτάσεις δράσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι τις 7 Απριλίου στις παρακάτω φόρμες:

https://forms.gle/7eGpw26bi6LG6phR6

https://forms.gle/4YThJoy1DXwqgVu28

(Για την έγκυρη συμμετοχή σας θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο φόρμες)

 

Οι συμμετέχοντες/χουσες  θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

 

Πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «η υγεία μου, η ζωή μου»

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας  σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό τμήμα του Qualitynet Foundation, εξειδικευμένου Οργανισμού για την Βιώσιμη Ανάπτυξη διοργανώνει διαδικτυακή εσπερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος «Η υγεία μου, η ζωή μου».

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να ευαισθητοποιήσει τη σχολική κοινότητα και την οικογένεια για την πρόληψη του καπνίσματος ως παράγοντα διατήρησης της καλής μας υγείας.

Η θεματική του προγράμματος επικεντρώνεται στην πρόληψη του καπνίσματος ως μία μορφή εξάρτησης και στην καταπολέμησή της μέσα από τη διατήρηση της καλής μας υγείας και υγειών συνηθειών με την προαγωγή της ψυχικής ισορροπίας, την ανάπτυξη υγειών διαπροσωπικών σχέσεων και ενεργού τρόπου ζωής, την επιλογή ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και καθημερινής σωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα «η υγεία μου, η ζωή μου» απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και κυρίως στη Δ’, Ε,’ ΣΤ’ τάξη Δημοτικού. Υλοποιείται με κεντρικό σημείο αναφοράς την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα https://ygeiamouzoimou.gr/, με στόχο τον εμπλουτισμό των ψηφιακών τάξεων των σχολείων και την παροχή στους εκπαιδευτικούς μιας ολοκληρωμένης πρότασης δραστηριοτήτων τόσο κατά τη διάρκεια των ωρών της ευέλικτης ζώνης και των εργαστηρίων δημιουργικών δραστηριοτήτων, όσο και συμπληρωματικά σε άλλα μαθησιακά αντικείμενα όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Γλώσσα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στις 18.00 και θα διαρκέσει συνολικά μία ώρα.

 

Ατζέντα συνάντησης

Παρουσίαση του προγράμματος στο πλαίσιο της προώθησης του Παγκόσμιου Στόχου 3-καλή υγεία & ευημερία

Στοχοθέτηση & οδηγός ανάπτυξης

Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού

Βήματα συμμετοχής/εγγραφή – Πιλοτική εφαρμογή

Ερωτήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής έως  την Δευτέρα 29.03.2021 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/aDYNbTnSLb5PDn5v5

Στις/ στους επιμορφούμενες/ επιμορφούμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

 

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφορία. Άνθρωπος και Φύση. Πολιτισμός και Ιστορία» σε συνεργασία με τη Δρ. Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια, τη Δρ. Ελένη Κολοκούρη, ΕΔΙΠ, και Δρ. Ευτυχία Νάννη, Διδάσκουσα, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας που είτε έχουν αυξημένη ενασχόληση με το αντικείμενο του σεμιναρίου, είτε επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στη διδασκαλία θεμάτων φυσικών επιστημών και αειφόρου ανάπτυξης.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, και ειδικότερα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Agenda 2030 και τη σύνδεσή τους με έννοιες των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Να αναγνωρίζουν τη σημασία της σύνδεσης της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
  • Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν δραστηριότητες για την εκπαίδευση θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης
  • Να εφαρμόζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας για την αειφόρο ανάπτυξη

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις μέσω πλατφόρμας Webex. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν δύο διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών η καθεμία στις 11.03.2021 και 18.03.2021 και ώρα 17:30 – 19:30. Στο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν έως 40 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τις δύο διαδικτυακές επιμορφώσεις.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ως ακολούθως:

  1. Μέλη της συντονιστικής ομάδας του δικτύου
  2. Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του δικτύου
  3. Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων κατά τη φετινή σχολική χρονιά
  4. Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν για το συγκεκριμένο θέμα

Δηλώσεις συμμετοχής έως 08.03.2021 και ώρα 11:00 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/odUUTCJfWnJsTFbH9

Στις/ στους επιμορφούμενες/ επιμορφούμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

«Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή επιμόρφωση»

 

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διαδικτυακή επιμόρφωση διάρκειας δυόμισι ωρών (18.00-20.30), για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, σχετικά με το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» που συντονίζει η Action Aid.

Στόχος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων για την αποτελεσματικότερη ένταξη του πακέτου οικονομικής εκπαίδευσης στο σχολικό μάθημα και η έναρξη μιας γόνιμης συνεργασίας για την επίτευξη της μέσα από το σχολικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει 15.000 μαθητές. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων και λειτουργιών, που θα συμβάλλουν στην αμεσότερη διδασκαλία εξ αποστάσεως.

Σκοπός του προγράμματος Οικονομικής Εκπαίδευσης, είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί online, έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και με την ολοκλήρωση της κάθε συμμετέχων/ουσα θα παραλάβει ταχυδρομικά το έντυπο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Αλφαβητάρι Οικονομικών» που αντιστοιχεί στη βαθμίδα του/της, την ηλεκτρονική έκδοσή του για εξ αποστάσεως εφαρμογή (μέσω webex), καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.

Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και το εκπαιδευτικό υλικό έχει την έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας από το ΙΕΠ, καθώς επίσης βρίσκεται στην Πλατφόρμα Δεξιοτήτων 21+, του Υπουργείου.

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 25/01/2021 στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://forms.gle/rfmV4V3BZkHQS3jc7