« Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπ/κών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Μονάδων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης «Γεωργία και Περιβάλλον» που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Νάουσας »

Λήψη συνημμένου

Πρόσκληση για σεμινάριο Γεωργία & περιβάλλον 2016

Πρόσκληση για την ένταξη σχολικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε ΄΄Όταν η Φύση δημιουργεί…πολιτισμό΄΄ που συντονίζει το Κ.Π.Ε Ομηρούπολης Χίου

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Π.Ε ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

ληψη αρχείου

Το ΚΠΕ Φιλίππων σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης με αρ. Πρωτ. 213789 /Δ2/30-122015 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων θα συντονίσει και θα λειτουργήσει Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση», για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 20172018.