ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ11/122917/Δ7/30.10.2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024” το οποίο επισυνάπτεται.

Σχετικά με την παραπάνω εγκύκλιο σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/Συντονίστρια. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων,
  2. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών έως τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του/της Συντονιστή/Συντονίστριας του προγράμματος,
  3. Κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα,
  4. Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικό/διαφορετική υπεύθυνο/υπεύθυνη εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.

Η υποβολή των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

https://forms.gle/5p3Rj2p8xKfv1k2M9

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί με την υποβολή της φόρμας υποβάλλονται MONO σε ηλεκτρονική μορφή στο pepoka@sch.gr:

  1. Ονομαστική κατάσταση των μαθητών/μαθητριών της ομάδας (τάξη, τμήμα)
  2. Αντίγραφο της πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού από το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου θα υλοποιήσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα για την Α/θμια:

Α.   Τίτλος: Εμείς οι Τυπογράφοι 

Χώρος διεξαγωγής:   Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Συλλογή Τυπογραφίας, Ι. Θεοτόκη 72, 2ος όροφος.

Διάρκεια:                    1 ώρα

Κοινό αναφοράς:      Γ’ και Δ’ τάξη

Ώρα έναρξης:             09:30 και 10:45

Περιγραφή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εμείς οι τυπογράφοι» απευθύνεται σε παιδιά  δημοτικού Γ και Δ τάξης, και θέτει ως στόχο να τα ενημερώσει σχετικά με την γέννηση της τυπογραφίας  αλλά και να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν μέσω της ξενάγησης και των εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων την ομορφιά του Μουσείου. Στη πρώτη δραστηριότητα αφού έχει  προηγηθεί ξενάγηση και συζήτηση, τα παιδιά καλούνται να υποδυθούν τους εργαζόμενους  σε ένα τυπογραφείο βασισμένα στην αφήγηση μιας ιστορίας η οποία περιγράφει την ημέρα  στην δουλειά τους με εναλλαγές στην διάθεση και τις κινήσεις. Τέλος, τα παιδιά θα έχουν  την δυνατότητα να τυπώσουν μια σελίδα φύλλου με τα μηχανήματα του τυπογραφείου και  να την πάρουν μαζί τους ως ενθύμιο για την τάξη τους.

Β.   Τίτλος: Γίνε Μουσειολόγος 

Χώρος διεξαγωγής:   Συλλογή Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης «Στέφανος Γ.  Πρίφτης» (Σχολικό Μουσείο) στο Σκριπερό.

Διάρκεια:                    1 ώρα

Κοινό αναφοράς:      Ε’ και Στ’ τάξη

Ώρα έναρξης:            09:30 και 10:45

 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Γίνε Μουσειολόγος» απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Ε και Στ τάξης και έχει σκοπό να γνωρίσει στα παιδιά την  επιστήμη της Μουσειολογίας αλλά και την διαδικασία δημιουργίας μιας μουσειακής  έκθεσης. Πριν την επίσκεψη στο Μουσείο θα αποστέλλεται στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης ένα email το  οποίο περιέχει ένα γράμμα για την τάξη, ώστε να προετοιμάσει τα παιδιά και να τα  ενημερώσει προκειμένου την ημέρα της επίσκεψής τους να φέρουν μαζί τους από ένα  αγαπημένο αντικείμενο.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιείται ξενάγηση  στο χώρο του Μουσείου δίνοντας έμφαση στον τρόπο έκθεσης των μουσειακών  αντικειμένων. Έπειτα μια σύντομη παρουσίαση που δίνει την αφορμή για συζήτηση σχετικά  με το επάγγελμα του Μουσειολόγου, τι θεωρείται συλλογή και πως αυτή εκτίθεται σε ένα  μουσείο. Τέλος, με τη βοήθεια των εμψυχωτών τα παιδιά δημιουργούν την δική τους  έκθεση με τα αντικείμενα που έφεραν μαζί.

Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αντίστοιχα στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες:

Εμείς οι Τυπογράφοι (Γ’ και Δ’ τάξη )       https://forms.gle/iQmWvZQZRWbucuPPA

Γίνε Μουσειολόγος (Ε’ και Στ’ τάξη)          https://forms.gle/Jqb537SHufDVmULA9

Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ 26610-87439, ή με email στο  museum@ionio.gr

Ιστοσελίδα Μουσείου: https://museum.ionio.gr/

Εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας για τους/τις μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται σε διαδραστική αίθουσα εκπαίδευσης (Ιουλίας Ανδρεάδη 1 – Κέρκυρα), από εξειδικευμένο προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών/τριών  σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.

Βασικός στόχος  του προγράμματος είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και η εκπαιδευτική διαδικασία να εκπληρώνεται σε ένα περιβάλλον ενεργητικής – συνεργατικής μάθησης. Η αίθουσα στην οποία θα υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει διαδραστικό πίνακα, τάπητα κυκλοφοριακής αγωγής, πινακίδες κυκλοφορίας, φωτεινούς σηματοδότες, ενώ η εκπαίδευση στηρίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και τη βιωματική μάθηση.

Η δυνατότητα συμμετοχής είναι έως  25 μαθητές/μαθήτριες και η διάρκεια του προγράμματος είναι  δύο (2) ώρες.

Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα έχει ανανεωθεί με νέο υλικό οπότε μπορούν να το παρακολουθήσουν και τμήματα που το παρακολούθησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2024.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να κλείσουν ημερομηνία για την επίσκεψή τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα για όποιο μήνα ενδιαφέρονται:

Διαθέσιμες ημερομηνίες:

Οκτώβριος 2023 – έκλεισε       https://forms.gle/rX1KVvrsBS8hBANd9

Νοέμβριος 2023 – έκλεισε        https://forms.gle/Wee23mHqFHnrGJju9

Δεκέμβριος 2023 – έκλεισε      https://forms.gle/1u1cwkKcSMVF1qZJ7

Ιανουάριος 2024 – έκλεισε       https://forms.gle/fJfRw7P57JPDVhAA6

Φεβρουάριος 2024 – έκλεισε    https://forms.gle/y5JDwkkguxriHQ1r6

Μάρτιος 2024 – έκλεισε           https://forms.gle/kkeVN3V2nnuWkwwG9

Απρίλιος 2024 – έκλεισε          https://forms.gle/AxY2GBGCTeQBbc7k8

Μάιος 2024 – έκλεισε              https://forms.gle/CEGGwJnSnxRorD8B6

Ιούνιος 2024- έκλεισε            https://forms.gle/KLfcBkBjeS89697v8

Καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες ημερομηνίες για το πρόγραμμα, όποιος εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2661081027 (Μουζακίτη Ειρήνη – ΔΠΕ Κέρκυρας) για να εγγραφεί σε λίστα αναμονής και να ενημερωθεί σε περίπτωση ακύρωσης

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Χαρά Χαραβιτσίδου στο τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας, στο τηλέφωνο 2661029143