«Πρόσκληση για ένταξη σχολικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε με τίτλο: Όταν η Φύση δημιουργεί … πολιτισμό , που συντονίζει το Κ.Π.Ε Ομηρούπολης Χίου»

logoΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης Χίου στα πλαίσια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει με τίτλο:  «Όταν η φύση δημιουργεί…πολιτισμό»,

που ξεκίνησε να υφίσταται από το σχολικό έτος 2013-14, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του. Προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενταχτούν σε αυτό, για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, να δηλώσουν συμμετοχή λαμβάνοντας υπόψη τους και τη σχετική νέα εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα προγράμματα Σχολ. Δραστηριοτήτων αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016, η οποία σας έχει ήδη αποσταλεί.

Προϋποθέσεις:  α) Να υλοποιούν την τρέχουσα σχολική χρονιά πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικό με τις θεματικές ενότητες του δικτύου,

β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα τη σχετική επισυναπτόμενη αίτηση και το πρωτόκολλο συνεργασίας στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας , το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016.

 

Συνημμένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» – ενημέρωση για το δανεισμό των εκπαιδευτικών σάκων σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2016-17

themata2014

Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του σε διάφορες Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας εισάγεται από το τρέχον σχολικό έτος και στη Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας μέσω της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ. Αποτελείται από μικρές, κινητές, θεματικές βιβλιοθήκες, που φθάνουν στην σχολική τάξη μέσα σε ένα σάκο με ρόδες. Σε κάθε σάκο περιέχονται 20-30 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας, που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας και ενδεικτικές προτάσεις δραστηριοτήτων. Οι σάκοι παραμένουν στο σχολείο για τέσσερεις εβδομάδες και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, όχι μόνο να διαβάσουν ή να ακούσουν τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να τα δανειστούν στο σπίτι.

Οι θεματικές ενότητες (1 σάκος/ενότητα), που φιλοξενούνται την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας είναι: «Ζώα», «Θάλασσα», « Παιχνίδι». Στον υπερσύνδεσμο  http://www.vivliaserodes.gr/themata είναι αναρτημένες περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν κάποιον από τους θεματικούς σάκους του Προγράμματος στη τάξη τους ως υποστηρικτική δομή των Προγραμμάτων και των Τοπικών ή/και Περιφερειακών Δικτύων Σχολικών Δραστηριοτήτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Σωτηρία Γεωργοτά στο 2661048610.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)

unnamed

 

unnamed (1)

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων       ( Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2016/2017, σύμφωνα με το υπ. Αριθμό 170596/13-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα :

 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.),

το οποίο επισυνάπτεται.

 

Τα προγράμματα υποβάλλονται στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/skghrjdGlwzNOtlk2 (Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας στο έγγραφο, πατήστε Ctrl+κλικ για χρήση σύνδεσης, ή αντιγράψτε και επικολλήστε την προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή (browser) του Η/Υ σας.)

 

 

Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με την συμπλήρωση  της ηλεκτρονικής φόρμας υποβάλλονται και :

 1. Κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμ. ειδικότητάς.
 2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου ( αν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι σκαναρισμένο, ώστε να φαίνονται οι υπογραφές)

 

 

Επισημαίνονται τα εξής:

 

 • Κάθε εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως Συντονιστής/στρια. Ο/Η Συντονιστής/στρια του κάθε προγράμματος ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών (έως τρεις 3), συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή/στριας του προγράμματος.
 • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.
 • Εάν στην ίδια σχολική μονάδα πραγματοποιούνται προγράμματα με το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα και με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό, υποβάλλονται το καθένα ξεχωριστά.
 • Το καθένα ξεχωριστά υποβάλλονται και τα προγράμματα που αναλαμβάνονται από δίκτυα σχολείων, τα οποία επεξεργάζονται το ίδιο ακριβώς θέμα αλλά με διαφορετικό υπεύθυνο εκπαιδευτικό.
 • Οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. 70, αλλά και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμμετέχουν ως συνεργάτες σε πρόγραμμα με το ίδιο ακριβώς θέμα σε διαφορετικές τάξεις ή τμήματα θα λαμβάνουν μία (1) βεβαίωση υλοποίησης.
 • Για αλλαγές σε παραμέτρους του προγράμματος μετά την αρχική υποβολή (π.χ. αλλαγές στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στη διάρκεια), θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, μέσω του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  και η όποια αλλαγή θα καταγράφεται σε πρακτικό της σχολικής μονάδας.
 • Για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάριο:Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα & Διδακτικές Τεχνικές στην Εκπ/ση για την Αειφορία

DSC04485 Web

Το ΚΠΕ Κέρκυρας σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, προγραμματίζει διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα & Διδακτικές Τεχνικές στην Εκπ/ση για την Αειφορία.

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ

«Τα χρόνια της πείνας στην Κατοχή και τα Παιδικά Συσσίτια στη Χαλκίδα, 1943-1944»

logo

Με αφορφή τον εορτασμό της εθνικής επετείου που πλησιάζει, σας ενημερώνουμε ότι τα Αρχεία Ν. Ευβοίας έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικού χαρακτήρα «Τα χρόνια της πείνας στην Κατοχή και τα Παιδικά Συσσίτια στη Χαλκίδα, 1943-1944». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες με εστίαση στην επεξεργασία αρχειακών τεκμηρίων, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών (ανάλυση εγγράφου, φωτογραφίας, γελοιογραφίας κ.λπ.) και δραστηριότητες ενίσχυσης του γνωστικού τους εξοπλισμού και εξοικείωσης με τη γλώσσα και τη γραφή των τεκμηρίων. Πιο κάτω δίνουμε περιγραφή των ενοτήτων του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας συνδέσμους για ορισμένα από τα αρχειακά τεκμήρια που χρησιμοποιούνται, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και από σχολικές μονάδες εκτός Ευβοίας. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τους αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή τα φύλλα εργασίας. Από τον Ιανουάριο 2017 θα είναι επίσης δυνατός ο δανεισμός του πλήρους φακέλου του προγράμματος σε σχολικές μονάδες για ορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από αίτηση στην υπηρεσία μας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα.

Το περιεχόμενο του προγράμματος στο σχετικό έγγραφο των ΓΑΚ Εύβοιας: Παιδικά συσσίτια

Πρόσκληση συμμετοχής στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα: Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού

 

κατάλογος

 

Πηγή αφίσας:blogs.sch.gr

 

H Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, μέσω της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Υπεύθυνη   του Συμβουλευτικού σταθμού Νέων της Β/θμιας Εκπαίδευσης προτίθεται να ιδρύσει και να λειτουργήσει την τρέχουσα σχολική χρονιά Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας με θέμα:

Η Φιλική Επίλυση Συγκρούσεων ως μέσο πρόληψης του ενδοσχολικού εκφοβισμού

 

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας
 • ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Σας προσκαλούμε να συνδιαμορφώσουμε με τις δικές σας προτάσεις το Δίκτυο και να συμμετέχετε σε αυτό.

Δηλώσεις συμμετοχής:  στο email  ssn@dide.ker.sch.gr και στο pepoka@sch.gr

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική

 ενημερωτικο δικτυου

αίτηση-συμμετοχής-στο-Τοπικό-Θεματικό-Δίκτυο

 

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

oasp Ο Ο.Α.Σ.Π. / Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας/Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης  στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Σε κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τις ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση της ετοιμότητάς της στη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν: τη σύνταξη ή την επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό και την αποτίμησή τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

α. το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες του Ο.Α.Σ.Π. μπορείτε να το βρείτε στo ακόλουθo link: (http://www.oasp.gr/node/2918, http://www.oasp.gr/inform/teachers).

Το Μνημόνιο αυτό στάλθηκε από τον Ο.Α.Σ.Π. και φέτος (όπως και την σχολική χρονιά 2015-2016), στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στόχος του μνημονίου είναι να υπάρχει ένα πρότυπο σχέδιο πάνω στο οποίο να μπορούν να βασιστούν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της χώρας για να υλοποιήσουν της απαραίτητες ενέργειες πρόληψης για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στο σχολείο τους (Σύνταξη Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας κ.λπ.).

β. η 13η Οκτωβρίου 2016 (ημέρα Πέμπτη) είναι η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών. Η πρόταση του Ο.Α.Σ.Π. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η πραγματοποίηση της πρώτης από τις τρεις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας του έτους την ημέρα αυτή.

 γ. το εκπαιδευτικό υλικό του Ο.Α.Σ.Π. μπορείτε να το αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Π. www.oasp.gr. Πιο συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα:

– Αφίσα «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/afisa.pdf

– Φυλλάδιο «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP_tetraptixo_low_0.pdf

– Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας –Μετασεισμική περίοδος»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Metaseismiki_24-2-14%20%281%29.pdf

– Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για Άτομα με Κινητική Αναπηρία»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/AMEA%20Atoma-Diktio_1.pdf

– Έντυπο «Οδηγίες Προστασίας για υποστήριξη της αυτενέργειας ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες»: http://www.oasp.gr/sites/default/files/OASP-Easy%20to%20read_Greek.pdf

– CD-ROM Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε» και βιντεάκια: http://www.oasp.gr/node/1384

– πρότυπες εισηγήσεις κ.λπ.: http://www.oasp.gr/inform/teachers

Παράλληλα στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού μπορείτε να βρείτε και άλλα φυλλάδια, αφίσες, πρότυπες εισηγήσεις κ.λπ.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και δρω»

logonew1 Σας ενημερώνουμε ότι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτιειότητας, αφού έλαβε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, θα υλοποιηθεί φέτος σε 150 σχολεία στην Ελλάδα, με βάση τις προϋποθέσεις που εντάσσονται στην πρόσκληση, την οποία μπορείτε να βρείτε στο site του προγράμματος: http://noiazomaikaidrw.gr/prosklisi-simmetochis-sto-niazome-ke-dro/

Βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Εγώ, ο άλλος»

imagesΤο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας συνδιοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας, με θέμα « Εγώ, ο άλλος».

 Θα επιχειρήσουμε να συναντήσουμε τον άλλο με βιωματικό τρόπο, να τον αγγίξουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ξε-φοβηθούμε, να συνδιαλλαγούμε μαζί του. Μέσα από τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, τις εμψυχωτικές διαδρομές του θεατρικού παιχνιδιού και τέλος, μέσα από τον πλούτο και τη δυναμική της ομάδας, θα προσεγγίσουμε το ζήτημα της ετερότητας με τρόπο που να διακινεί το σύνολό μας και όχι μόνο τη λογική μας πλευρά.

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευτικών δράσεις, που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απεύθυνσης στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εμψυχώτρια: Βίκυ Βάββα, Msc Ψυχικής Υγείας, Δραματοθεραπεύτρια, Παιδαγωγός θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού, Σύμβουλος Γονέων, Εκπαιδευόμενη Παιγνιοθεραπεύτρια.

 Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 4 ώρες και  θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016  από τις 3.οομ.μ. – 7.οο μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 27ου Δημοτικού Σχολείου(Τάσου Ισαάκ 22 Ιωάννινα).

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μετακίνησης και συμμετοχής , τα οποία θα ανέρχονται στα 26 ευρώ ανά άτομο.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/xKGdBAlFmthv8bfl2 (Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας στο έγγραφο, πατήστε Ctrl+κλικ για χρήση σύνδεσης, ή αντιγράψτε και επικολλήστε την προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή (browser) του Η/Υ σας.)

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν  οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 40 άτομα. Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Γεωργοτά στο τηλ. 26610 48610 ή την κα. Σαμοΐλη στο τηλ. 26610 32987.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το πρόγραμμα του βιωματικού σεμιναρίου θα αναρτηθεί στο https://blogs.sch.gr/pepoka/.