ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα
δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23,
παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.Φ.6/31399/Δ1/18.3.2022 έγγραφο.