Προς χάριν των χ και ψ… ακολουθείτε τη γραμμή

Scratch αρχικά κι απλά... Προγραμματισμός

Στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch παίζουν σημαντικό ρόλο οι συντεταγμένες με τους άξονες χ και ψ. Χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτό το θέμα καθώς τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις έννοιες.

 

Στόχοι: Οι μαθητές κι οι μαθήτριες να συνδέσουν τους θετικούς και αρνητικούς αριθμούς των Μαθηματικών με μετρήσεις στην καθημερινή ζωή. Να αντιληφθούν ότι οι θετικοί και αρνητικοί αριθμοί βρίσκονται και στις διαστάσεις της οθόνης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Να εξοικειωθούν με τις συντεταγμένες χ και ψ στην οθόνη του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Να διορθώνουν πιθανά λάθη.

  1. Συζήτηση και ερωτο-απαντήσεις (στην ολομέλεια της τάξης): Έχουμε τα μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (π.χ. 2 μέτρα). Πώς θα λέγαμε ότι κάποιος βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας; (π.χ. -2 μέτρα). Συζητούμε αντίστοιχα και με άλλα παραδείγματα.
  2. Επίδειξη: επιδεικνύουμε την εικόνα που παρέχει το ίδιο Scratch και δίνουμε έμφαση στις οριακές τιμές για τον άξονα των χ (-240, 240) και στις οριακές τιμές για τον άξονα των ψ (-180, 180).
  3. Προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch (σε ομάδες): οι μαθητές κι οι μαθήτριες επιλέγουν ένα υπόβαθρο και μια φιγούρα.
  4. Τα παιδιά καλούνται να εισάγουν τέτοιες εντολές ώστε η φιγούρα να ακολουθεί μια πορεία συγκεκριμένη στο υπόβαθρο. Η φιγούρα, από μία αρχική θέση, θα πηγαίνει αργά σε μια επόμενη θέση.
  5. Το πρόγραμμα εκτελείται και οι ομάδες διορθώνουν πιθανά λάθη στις συντεταγμένες.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Αφήστε μια απάντηση