Πώς θα βρεθείτε στο Scratch 2 και πώς θα «κατεβάσετε» το Scratch 2 offline

Scratch εισαγωγικά θέματα Προγραμματισμός

Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριές μας να ασκηθούν στην αλγοριθμική σκέψη με έναν ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο.

  • Σχετικό άρθρο με πληροφορίες για το Scratch: Scratch

Για να ασχοληθούν τα παιδιά στο σπίτι τους με το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch μπορούν με δυο τρόπους:

  • είτε να χρησιμοποιούν την online έκδοσή του στο https://scratch.mit.edu/  (και μετά κάνουμε κλικ στο: Δημιουργία)
  • είτε την offline έκδοσή του αφού την έχουμε «κατεβάσει» στον υπολογιστή μας.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις οδηγίες γι αυτό το «κατέβασμα» χρησιμοποιώντας ακριβώς το ίδιο το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scartch. Κάνετε κλικ στην πράσινη σημαία που εμφανίζεται.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Αφήστε μια απάντηση