Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και αυτοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως τις 06-08-2020. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα τοποθετηθούν προσωρινά βάσει των μονάδων μετάθεσής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθούν βάσει των […]