Αμοιβαίες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ΠΕ Έβρου για αμοιβαία μετάθεση μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (από 03-07-2020 έως 17-07-2020) Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα παρακάτω: Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, σύμφωνα […]

ΑΠΟΦΑΣΗ «Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου»

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Έχοντας υπόψη όλες τις νομοθετικές διατάξεις,τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που αφορούν τις διαδικασίες των μεταθέσεων /οριστικών τοποθετήσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης και την εισήγηση του  ΠΥΣΠΕ Έβρου για οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις (βελτιώσεις θέσεων) Εκπ/κών της Διεύθυνσης ΠΕ Έβρου καθώς και το ακριβές απόσπασμα […]


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση