Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου  2020, το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη :

α)Στην οριστικοποίηση των μεταθέσεων(βελτιώσεων θέσεων) και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και

β) Στην προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου.

Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:26_6_2020_pinakas

Μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές είναι:26_6_2020_kena

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Έβρου

ΕΠΩΝΥΜΟ      ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Ηλίας Αριστοτέλης ΠΕ05 Δημ.Σχ.Δικαίων
Γενιτζές Αναγνώστης ΠΕ86 6ο Δ.Σ.Αλεξ/πολης
Θεοδώρου Παναγιώτης ΠΕ86 6ο Δ.Σ.Ορεστιάδας

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν προσωρινά σε σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.50/96, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3, παρ.3ε του Π.Δ 100/97.