Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου  2020, το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη : α)Στην οριστικοποίηση των μεταθέσεων(βελτιώσεων θέσεων) και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και β) Στην προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου. Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:26_6_2020_pinakas Μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές […]