Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30΄. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση, θωρείται ότι δεν επιθυμεί να χαρακτηριστεί υπεράριθμος. Δεν χρειάζεται να υποβάλλουν δήλωση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που είναι σε αναστολή λειτουργίας.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο mail@dipe.evr.sch.gr ή με τηλεομοιοτυπία(2551355316). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες και παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους.

Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας.

 

Για την πρόσκληση δείτε Πρόσκληση_λειτ_υπερ_2020_signed

Για τις λειτουργικές υπεραριθμίες δείτεΛειτουργικές_Υπεραριθμίες_2020

Για τη δήλωση υπεραριθμίας δείτε Δήλωση_λειτ_υπερ_2020

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ70 δείτε τον πίνακαΛειτ_κενά_ΠΕ70

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ60  δείτε τον πίνακα Λειτ_κενά_ΠΕ60