Την Πέμπτη, 29/08/2019  και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο Επιλογής(διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου) για το παρακάτω θέμα:

1.Ορισμός υποδιευθυντή/ντριας στο 7ο δημοτικό σχολείο Αλεξ/πολης

Υποδιευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης ορίστηκε ομόφωνα η κ. Νικολαίδου Ευαγγελία ΠΕ70, όπως αυτό προβλέπεται  στο κεφ. Γ΄του Ν.4547/18 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης.