Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019. Λήψη […]

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019. Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια) […]

Προγραμματισμός συνεδριάσεων ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

27/8/2019  Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών Προσωρινή τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση(ΠΕ11 και ΠΕ79.01) 29/8/2019 Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών (Γ΄ φάση) 30/8/2019 Αποσπάσεις/τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών Αποσπάσεις/τοποθετήσεις συζύγων στρατιωτικών (άρθρο 21α του Ν. 2946/2001) Αποσπάσεις/τοποθετήσεις (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ06) Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (εκπαιδευτικών ΕΑΕ) 2/9/2019 Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (παρ. 4 του άρθρου 21 […]


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση